WHM / cPanel, VPS

Hướng dẫn Backup toàn bộ Database trên VPS/Server bằng SSH

Hướng dẫn Backup toàn bộ Database trên VPS/Server bằng SSH
5 (100%) 1 vote

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Backup toàn bộ Database bằng SSH khi đang sử dụng VPS / Server với hệ điều hành là Linux, tất nhiên bài viết này không áp dụng cho bạn nào sử dụng dịch vụ Web hosting hoặc dịch vụ WordPress hosting

Đôi khi chúng ta cần chuyển dữ liệu từ VPS / Servẻ này sang VPS / Server mới để sử dụng theo nhu cầu cao hơn hoặc vì 1 lý do nào đó mà chúng ta không muốn sử dụng ở nhà cung cấp cũ nữa.

Đầu tiên bạn truy cập vào VPS / Server của bạn bằng SSH

Tạo 1 thư mục mới với tên bất kỳ: ở đây mình tạo với tên là sql-backup, chúng ta sẽ có câu lệnh như sau

mkdir sql-backup

Tiếp theo chúng ta tạo 1 file Bash Shell, câu lệnh sẽ như sau

nano backup.sh

Chú ý VPS / Server của bạn đã cài nano rồi mới sử dụng lệnh trên được, nếu không thực hiện lệnh nano được trên cửa sổ SSH, bạn chạy lệnh sau

yum install nano -y

Tiếp theo chúng ta copy nội dung sau và cho vào file backup.sh

for I in $(mysql -e ‘show databases’ -s –skip-column-names); do mysqldump $I | gzip > “$I.sql.gz”; done

Lưu lại và chạy lệnh sau

sh backup.sh

Sau khi chạy file này thì tiến trình backup toàn bộ database sẽ được tiến hành, bạn không nên đóng cửa sổ SSH này

Sau đây là hình ảnh demo mình đã chạy lệnh sau

backup all database for ssh

Chúc các bạn thành công, nếu có gặp lỗi gì vui lòng báo lại mình để mình hướng dẫn các bạn.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply